Αρχική Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ως Προσωπικά Δεδομένα θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στην σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ως Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Στους χρήστες μας που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό Τόπο μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή σας στα newsletters μας ή στη φόρμα επικοινωνίας σας με εμάς, σας ζητούμε το όνομα, το e mail, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας).

Στους χρήστες μας που επισκέπτονται τον Διαδικτυακό Τόπο www.argolida24.gr μπορεί υπό προϋποθέσεις να ζητηθεί από τους ενήλικες επισκέπτες να μας γνωστοποιήσουν προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. κατά την εγγραφή τους στα newsletters ή στη φόρμα επικοινωνίας, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λπ.).

Κατά την περιήγησή του ο επισκέπτης στον Διαδικτυακό Τόπο www. argolida24.gr αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί την πολιτική απορρήτου, καθώς και την χρήση cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο αποθηκεύεται στον υπολογιστή, το κινητό σας τηλέφωνο ή το tablet σας όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε Διαδικτυακό Τόπο και ενδεικτικά ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με τη διαδικτυακή σας συμπεριφορά, με τις σελίδες που επισκέπτεστε στον Διαδικτυακό Τόπο καθώς και αν προκύπτουν σφάλματα με αυτές (cookies επίδοσης), με την ανάλυση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου (π.χ. google analytics), με το είδος του προγράμματος περιήγησης, του πάροχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP),  με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη γεωγραφική σας θέση (π.χ. αναζήτηση πρόγνωσης του καιρού για μια συγκεκριμένη πόλη) ή με την αποθήκευση του username σας (όπου χρειάζεται) και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για λόγους marketing/απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να δέχεστε cookies και ως εκ τούτου μπορείτε ως επιπλέον μέτρο, να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης (browser), έτσι ώστε να μην δέχεται cookies. Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να σερφάρετε στο διαδίκτυο όχι μόνο σας επιτρέπει να δείτε τα cookies που έχετε, αλλά και σας επιτρέπει να ελέγχετε τη χρήση τους.

1. Αξιοποίηση προσωπικών δεδομένων και σκοποί

Τα Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου τα οποία διαμοιράζονται μέσω αυτών ή μέσω συνδεδεμένων εφαρμογών δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

  • Βελτίωση της εμπειρίας χρήσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Προστασία του Διαδικτυακού Τόπου έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.
  • Παροχή στατιστικών σε τρίτους, χωρίς όμως να ταυτοποιείται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων
  • Διαχείριση του Διαδικτυακού Τόπου και της κάθε μορφής επικοινωνίας
  • Διαχείριση των συνδεδεμένων εφαρμογών
  • Αποστολή ενημερώσεων ή ειδοποιήσεων ή ακόμα και προωθητικών ενεργειών κατόπιν προηγούμενης σχετικής επιλογής των χρηστών που θα πρέπει να πληροί τους όρους που ισχύουν πλέον στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR και την οποία θα μπορούν να ανακαλέσουν οποτεδήποτε, ελεύθερα.

Ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Διαδικτυακός Τόπος δεν θα προβεί σε ανακοίνωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου παρά μόνο εάν έχει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεση αυτών για να το πράξει ή αν επιβάλλεται αυτό λόγω ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου και πάντα προς τη συγκεκριμένη αρχή την οποία θα ορίζει ο Νόμος.

2. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ο παρών Διαδικτυακός Τόπος λαμβάνει συνεχώς όλα εκείνα τα Κατάλληλα Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα (Κ.Τ.Ο.Μ.) για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και την ιδιωτικότητα σας.

3. Διάρκεια Τήρησης Δεδομένων

Ο Διαδικτυακός Τόπος θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί ο νόμιμος σκοπός της επεξεργασίας για την οποία είχαν συλλεγεί αρχικά κατόπιν της ελεύθερης συγκατάθεσής των χρηστών.

4. Δικαίωμα στην ενημέρωση 

Ο Διαδικτυακός Τόπος προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση.

5. Δικαίωμα στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Το δικαίωμα στην επικαιροποίηση αυτών (διόρθωση)

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

7. Το δικαίωμα αντίρρησης (εναντίωσης) στην επεξεργασία

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία αυτών εκτός αν συντρέχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν.

8. Το δικαίωμα φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

9. Το δικαίωμα στη διαγραφή/λήθη

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, και ιδίως απολύτως αναγκαία επεξεργασία για την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού).

10. Το δικαίωμα προσφυγής

Ο επισκέπτης του Διαδικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια επικοινωνίας με τους διαχειριστές του Διαδικτυακού Τόπου.

Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Ο παρόντας Διαδικτυακός Τόπος επιφυλάσσεται ρητά των δικαιωμάτων της.

www.argolida24.gr