Αρχική Πολιτισμός Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φίλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Εκδήλωση της Επιτροπής Ισότητας Φίλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Χαιρετισμός
18:00 – 18:15 Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά

Εισηγήσεις
18:15 – 18:30 Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ε.Ι.Φ., Παρουσίαση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
18:30 – 18:45 Μαρία Νικολακάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Ε.Ι.Φ., Φύλο και παιδεία στην Ελλάδα της κρίσης
18:45 – 19:00 Μάνος Σπυριδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εξουσία και παρενόχληση στην εργασία
19:00 – 19:15 Φωτεινή Τζαβέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Ε.Ι.Φ., Γυναίκες πρόσφυγες στην Ελλάδα της κοινωνικοοικονομικής κρίσης

Συζήτηση
19:15 – 20:00 Συντονισμός συζήτησης: Γεωργία Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Ε.Ι.Φ.

Για να συνδεθείτε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/96298707341?pwd=MQ1NeWIGNi9mRk1zckluMOt2UGhrQTO9
Meeting ID: 960 9870 7341
Passcode: 717332