Αρχική Επικαιρότητα Διακοπή Ρεύματος σε 32 περιοχές στην Αργολίδα

Διακοπή Ρεύματος σε 32 περιοχές στην Αργολίδα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ την Κυριακή 04 Απριλίου 2021 και από ώρα 08:00 έως 08:30 θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης των περιοχών:

 1. ΝΑΥΠΛΙΟ
 2. ΑΡΙΑ
 3. ΤΟΛΟ
 4. ΑΣΙΝΗ 
 5. ΔΡΕΠΑΝΟ 
 6. ΛΕΥΚΑΚΙΑ
 7. ΙΡΙΑ 
 8. ΒΙΒΑΡΙ 
 9. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
 10. ΑΝΥΦΙ
 11. ΧΩΝΙΚΑ 
 12. ΗΡΑΙΟ 
 13. Ν. ΗΡΑΙΟ
 14. ΑΡΓΟΛΙΚΟ
 15. Ν. ΤΙΡΥΝΘΑ
 16. ΑΓ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 
 17. ΠΑΝΑΡΗΤΙ
 18. ΠΥΡΓΕΛΛΑ 
 19. ΚΟΥΡΤΑΚΙ
 20. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑ 
 21. Ν. ΚΙΟ
 22. ΜΥΛΟΙ
 23. ΚΥΒΕΡΙ 
 24. ΑΡΚΑΔΙΚΟ
 25. Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟ 
 26. ΛΥΓΟΥΡΙΟ
 27. ΔΗΜΑΙΝΑ 
 28. ΑΡΑΧΝΑΙΟ 
 29. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ
 30. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΙΚΑ 
 31. ΧΟΥΝΤΑΛΕΙΚΑ 
 32. Ν. ΡΟΕΙΝΟ

λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου διανομής Μέσης Τάσης.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι για λόγους ασφαλείας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της διακοπής τα δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.