Αρχική Σπέτσες Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σπετσών

Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Σπετσών

Την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του συγκρότησε ο Δήμος Σπετσών.

Ειδικότερα, η Eπιτροπή θα εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ζητήματα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του τόπου και θα υποστηρίζει τη χάραξη της τουριστικής προβολής.

Αναλυτικά, τα μέλη της Eπιτροπής έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

Βορδώνης Αντώνιος, Πρόεδρος, Φραγγιά Ευγενία, Ψαράκου Ευθυμία, Βατίστας Νικόλαος, Σκαντζός Εμμανουήλ, Μπλάνα Βασιλική, Μαντά Σταματίνα, Καλοσκάμης Δημήτριος και Ορλώφ Χρήστος.