Αρχική Πόρος Έκκληση του Δήμου Πόρου προς τους πολίτες για περιορισμό της χρήσης του...

Έκκληση του Δήμου Πόρου προς τους πολίτες για περιορισμό της χρήσης του νερού

Ο Δήμος Πόρου, εν όψει της κορύφωσης της επισκεψιμότητας της περιοχής μας, απευθύνει έκκληση στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες να κάνουν την μέγιστη δυνατή οικονομία στην χρήση νερού, καθώς η υπερβολική κατανάλωση που ήδη σημειώνεται θέτει σε κίνδυνο την επάρκεια της υδροδοτικής ικανότητας των γεωτρήσεων, την σωστή λειτουργία του απονιτροποιητή, αλλά και τις δυνατότητες κατάσβεσης σε περίπτωση φωτιάς.

Όπως κάθε καλοκαίρι, μεταξύ των μέτρων που υποδεικνύονται είναι η αποφυγή κάθε μη-αναγκαίας χρήσης νερού (πλυσίματα οχημάτων και αυλών, γεμίσματα δεξαμενών κτλ), ο περιορισμός των ποτισμάτων στο ελάχιστο και η χρήση εμφιαλωμένου νερού για πόση. Η σύσταση για μη-πόση του νερού του δικτύου ειδικά στο νησιωτικό τμήμα του Δήμου απευθύνεται επιπλέον και για υγειονομικούς λόγους, καθώς ο απονιτροποιητής του Δήμου δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν οι δεξαμενές αδειάζουν.

Οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου, καθώς η καθημερινή κατανάλωση νερού αγγίζει ήδη τα ύψιστα επίπεδα (έως και 2.500 κυβικά ημερησίως).

Ειδικά για το τμήμα του Δήμου μας στην Πελοπόννησο σημειώνεται ότι μία από τις γεωτρήσεις από τις οποίες υδροδοτείται έχει στερέψει ολοκληρωτικά, με συνέπεια οι υπόλοιπες γεωτρήσεις της περιοχής να έχουν εκτραπεί αποκλειστικά προς το Λεμονοδάσος και τις γύρω περιοχές. Με την ρύθμιση αυτή αποκαθίσταται μεν η έλλειψη, αλλά το δίκτυο επιβαρύνεται με μεγαλύτερη πίεση με συνέπεια να προκαλούνται περισσότερες βλάβες σε αδύναμα σημεία του. Σημειώνεται ότι εντός του μήνα θα ολοκληρωθούν συμπληρωματικά έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω την υδροδοτική ικανότητα του συγκεκριμένου δικτύου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε μεσοπρόθεσμο διάστημα τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την υλοποίηση του έργου αφαλάτωσης που έχει σχεδιάσει ο Δήμος, για το οποίο ενώ έχει εξασφαλισθεί η περιβαλλοντική άδεια, δεν έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.