Αρχική Δήμος Ναυπλιέων Τα ονόματα των εμπόρων που θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή της Τετάρτης στο...

Τα ονόματα των εμπόρων που θα δραστηριοποιηθούν στην λαϊκή της Τετάρτης στο Ναύπλιο

Σας ενημερώνουμε   ότι σε συνέχεια της  ΚΥΑ 26380/24-4-21 ( ΦΕΚ 1682/ τ.Β΄)  στη λαϊκή αγορά της κοινότητας  Ναυπλίου  την Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι πωλητές :

1ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ALIKIANTOMORΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΔΑΪΚΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΚΑΛΥΒΑΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΚΑΛΕΡΓΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
7ΚΥΜΠΟΥΡΗΑΛΕΞΑΝΔΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
8ΤΖΑΒΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΔΗΜΑΚΗΜΑΓΔΑΛΗΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
13ΜΠΟΥΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
14ΔΗΜΑΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΓΚΡΕΣΗΣΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΥΓΕΩΡΓΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΑΓΑΠΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19ΓΚΟΛΕΜΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
20ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21ΚΑΠΕΤΑΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22ΧΟΥΝΤΑΛΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
23ΜΠΙΝΙΑΡΗΔΙΟΝΥΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΓΚΟΛΕΜΗΣΜΙΧΑΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΖΑΪΜΗΝΕΒΙΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΓΚΟΛΕΜΗΣΘΕΟΔΟΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΓΚΟΛΕΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
31ΓΚΟΛΕΜΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΓΚΟΛΕΜΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣΜΙΧΑΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
34ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΠΑΝΑΓΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΜΑΡΙΝΗΣΑΔΡΙΑΝΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΚΟΨΑΥΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38ΦΟΥΖΑΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
39ΓΚΟΛΕΜΗΣΣΠΥΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΥΨΗΛΑΝΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
41ΔΕΔΕΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
42ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
43ΤΣΟΥΚΑΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΠΑΠΟΥΤΣΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΔΩΡΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΔΑΜΙΑΝΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΓΚΟΛΕΜΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
50-1ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
51-2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
52-3ΜΠΡΑΤΣΑΖΩΗΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
53-4ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΕΥΑΝΘΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
54-5ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΡΟΜΟΥ)

ΑΡ. ΘΕΣΗΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
1ΤΣΟΥΚΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
2ΓΙΟΛΕΝΙΝΤΡΙΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
3ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
4ΔΑΜΙΑΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
5ΚΑΛΛΕΡΓΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
6ΠΑΛΛΗΣΜΙΧΑΛΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
7ΚΛΕΙΔΩΝΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
8ΚΡΕΜΜΥΔΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
9ΤΣΟΥΧΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΤΣΟΥΧΛΗΣΗΛΙΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
10ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
11ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
12ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣΛΕΩΝΙΔΑΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
13ΠΙΤΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
14ΠΕΝΤΖΟΣΗΡΑΚΛΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
15ΣΜΥΡΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
16ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
17ΠΙΤΡΗΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
18ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
19ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
20ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
21ΣΥΝΤΡΙΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
22ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣΑΝΤΡΕΑΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
23ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
24ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
25ΜΑΝΩΛΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
26ΣΠΑΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
27ΓΚΟΓΚΑΚΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
28ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
29ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
30ΜΠΟΝΖΟΥΘΕΟΦΑΝΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
31ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
32ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
33ΓΚΑΜΙΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
34ΦΟΥΖΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
35ΛΟΥΚΑΙΤΗΣΧΡΗΣΤΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
36ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
37ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
38ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
39ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
40ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
41ΔΕΔΕΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
42ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
43ΤΟΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
44ΚΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
45ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣΛΑΜΠΡΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
46ΓΚΟΛΕΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
47ΚΩΣΤΑΚΗΜΑΡΙΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
48ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
49ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
50ΤΖΑΒΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
51-1ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΜΙΧΑΗΛΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
52-2ΚΑΛΟΥΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
53-3ΚΑΣΙΞΙΟΓΛΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
54-4ΞΕΝΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
55-5ΠΑΡΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ