Αρχική Δήμος Ναυπλιέων Τακτική συνεδρίαση του ΔΟΚΟΙΠΑΝ

Τακτική συνεδρίαση του ΔΟΚΟΙΠΑΝ

Σας προσκαλούμε την 16η Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ για λήψη αποφάσεων, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου – μήνυμα) σε τακτική σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΚΟΙΠΑΝ με θέμα: “Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025.”

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ιωάννης Μπούνος