Αρχική Δήμος Ναυπλιέων Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας του Δήμου...

Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας του Δήμου Ναυπλιέων

Το Κέντρο Κοινότητας και Κινητή Μονάδα Δήμου Ναυπλιέων με περιοχή ευθύνης την Αργολίδα, ξεκίνησε την λειτουργία του στις 6 Φεβρουαρίου 2018.

Τα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων, ιδρύθηκαν μετά από  επίπονες  προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για τα επιδόματα που δικαιούται, τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας και μπορεί να παραπέμπεται αναλόγως. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς πολιτών και διασυνδέεται/ διαλειτουργεί σε επίπεδο περιφέρειας με την Επιτελική/ Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη), με στόχο την πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της Αργολίδας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής- ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμμετέχει στην διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ναυπλιέων διεκπεραιώνονται αιτήσεις για το  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου), Αναπηρικά Επιδόματα, Επίδομα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και Επίδομα Γέννησης.

Ο Δήμος Ναυπλιέων πάντα κοντά στους πολίτες με δράσεις και συνεχή παρουσία.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του,

  • οι επισκέψεις πολιτών ξεπέρασαν τις 7.000, από αυτές οι 4.200 πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020
  • εξυπηρετήθηκαν περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά,
  • συγκεκριμένα για το έτος 2019, εγγράφηκαν παραπάνω από 1.800 άτομα και το 2020 οι νεοεισερχόμενοι στην υπηρεσία μας ανήλθαν σε 1.200

Στελέχωση του Κέντρου

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελείται από την Σταθερή Δομή στο Ναύπλιο, η οποία στελεχώνεται από μία Κοινωνική Λειτουργό-Συντονίστρια και μία Ψυχολόγο και από την Κινητή Μονάδα, που καλύπτει τους εταίρους δήμους και αποτελείται από μία Κοινωνική Λειτουργό, μία Ψυχολόγο και έναν Οδηγό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση:  Ναύπλιο (Νέα Πολιτεία, Εργατικές Κατοικίες ΙΙΙ)

Τηλ. 27520 22795

e-mail: kknafpliou@1444.syzefxis.gov.gr
Facebook: https://www.facebook.com/kknafplio