Αρχική Δήμος Άργους - Μυκηνών Δήμος Άργους – Μυκηνών για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς

Δήμος Άργους – Μυκηνών για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς

Σύμφωνα με την  Κοινή Υπουργική Απόφαση  Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805/2021, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 843/3-3-2021 με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 η λαϊκή αγορά του Άργους θα λειτουργεί σύμφωνα με τα παρακάτω μέτρα:

Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών. Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το 50%  των κλάδων παραγωγών/εμπόρων

50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων

Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

Αναστολή λειτουργίας  λιανικού εμπορίου άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ οίκον e-shop κλπ καθώς και της πώλησης των προϊόντων από τις λαϊκές αγορές (συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών αγορών)του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1Β/ΚΑΔ47.89.(οι έμποροι με τον συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας δεν μπορούν να λειτουργήσουν  τους πάγκους τους στην λαϊκή)