Αρχική Αργολίδα Απορρίμματα: Εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη για το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου

Απορρίμματα: Εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη για το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου

Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη   που αφορά τις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Αφορά την εξειδίκευση των τεχνικών χαρακτηριστικών των τριών ΜΕΥΑ του έργου που προβλέπονται σε καθένα από τα τρία Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΣΔΑ) του έργου στην Πελοπόννησο, καθώς και των θεμάτων που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση με περιορισμούς (χρήση για περιορισμένη άρδευση) των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της εκροής των ΜΕΥΑ.

Η κάθε μονάδα θα δέχεται τα στραγγίσματα από τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και τα υγρά απόβλητα της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του αντίστοιχου ΟΣΔΑ, καθώς και μικρές ποσότητες από τα υγρά απόβλητα της αποχέτευσης των κτιρίων, τα υγρά πλύσεως βιομηχανικών χώρων και οχημάτων, τα υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις απόσμησης (βιόφιλτρο-πλυντηρίδες), τα συμπυκνώματα βιοαερίου, και άλλα υγρά απόβλητα.

Οι εκτάσεις που θα αρδεύονται με χρήση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ΜΕΥΑ θα είναι αυτές που απεικονίζονται στα αντίστοιχα σχέδια της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης , ενώ η πρόσβαση στις συγκεκριμένες  εκτάσεις θα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό και ελεγκτικές αρχές, με λήψη των κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή εισόδου τρίτων, όπως περίφραξη και προειδοποιητικές πινακίδες.

Να θυμίσουμε ότι στις 30 Ιανουαρίου είχαν ξεκινήσει τα έργα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το μεγαλύτερο project διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, με την υπογραφή της συμφωνίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία επικύρωνε την έναρξη ισχύος της σύμβασης.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία πέντε εργοταξίων εκεί όπου θα δημιουργηθούν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων – ΧΥΤΥ (Παλαιοχούνη Αρκαδίας, Οιχαλία Μεσσηνίας και Σκάλα Λακωνίας) και στο Σπαθοβούνι Κορινθίας και στη Νέα Κίο Αργολίδας  όπου θα κατασκευαστούν σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Η κατασκευή θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια και  θα απασχοληθούν περί τα 800 άτομα. Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε 10 μήνες, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, θα αναλάβει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, αν και η Περιφέρεια πιέζει να γίνει νωρίτερα, καθώς ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου δέχονται μεγάλες πιέσεις με τη διάθεση των σκουπιδιών, ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες. 

πηγή