Αρχική Απόψεις - Σχόλια Το μήνυμα του Ανδρέα Πουλά για την Εργατική Πρωτομαγιά

Το μήνυμα του Ανδρέα Πουλά για την Εργατική Πρωτομαγιά

Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων για το δικαίωμα στην εργασία σε δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια με την πανδημία και τις διεθνείς εξελίξεις έχουν προκληθεί ισχυροί κλυδωνισμοί τόσο στην οικονομία όσο και στην ανάπτυξη.

Εργασιακές σχέσεις μεταβλήθηκαν, θέσεις εργασίας χάθηκαν, εργασιακά δικαιώματα καταπατήθηκαν. Χρέος της Πολιτείας είναι η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα αναπτύξουν θέσεις εργασίας αλλά και θα προασπίζουν τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ταυτιζόταν πάντα με τους αγώνες και τα οράματα των εργαζομένων και υπερασπίζεται τα δίκαια αιτήματα τους.

Βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων για δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, για δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για την προοπτική στη νέα γενιά.