Αρχική Απόψεις - Σχόλια Συνάντηση του Γ. Ανδριανού με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος με κύριο θέμα συζήτησης...

Συνάντηση του Γ. Ανδριανού με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος με κύριο θέμα συζήτησης τους δασικούς χάρτες

«Συναντήθηκα με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά με τον οποίο συζητήσαμε τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τους δασικούς χάρτες στην Αργολίδα και σε ολόκληρη την Επικράτεια, μια υποχρέωση της χώρας μας και προαπαιτούμενο έναντι των θεσμών, αλλά και ένα άλυτο πρόβλημα για πολλές δεκαετίες.

Με τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών βάσει του ν. 4685/2020, έχουν προκύψει πολλά και σημαντικά ζητήματα, όπως οι δασώμενοι αγροί, δηλαδή οι αγροτικές εκτάσεις που μετά το 1945 λόγω εγκατάλειψης της καλλιέργειας τους από τους ιδιοκτήτες τους δασώθηκαν, οι εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις που αποδόθηκαν για καλλιέργεια χωρίς να διαθέτουν τίτλους, και η ιδιομορφία της ύπαρξης ή μη του «τεκμηρίου ιδιοκτησίας της γης υπέρ του δημοσίου» βάσει του άρθρου 62 του ν. 998/1979, οι βοσκότοποι και οι οικισμοί σε δασικές εκτάσεις (αυθαίρετοι ή μη).

Ο Υφυπουργός με διαβεβαίωσε ότι γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα και θα ληφθούν οι ανάλογες δράσεις ώστε να λυθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους πολίτες ενώ ανακοινώθηκαν οι σχετικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν οι πολίτες, όπως η υποβολή αίτησης προδήλου σφάλματος για τα προφανή λάθη που γίνεται χωρίς κόστος, η ένταξη διοικητικών πράξεων – ατελώς αντίρρηση, και το επόμενο βήμα, εφόσον δεν επιλυθεί το ζήτημα, η υποβολή αντίρρησης που εξετάζεται από τις αρμόδιες επιτροπές (ΕΠΕΑ), οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν από τα μέσα Απριλίου για τις ήδη υποβληθείσες παλιές αντιρρήσεις».