Αρχική Απόψεις - Σχόλια Στο πλευρό των επιχειρηματιών που δεν χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ ο Ανδρέας...

Στο πλευρό των επιχειρηματιών που δεν χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ ο Ανδρέας Πουλάς

Αναφορά κατέθεσε στη Βουλή ο Ανδρέας Πουλάς προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ζητά την αύξηση της χρηματοδότησης για τη Δράση 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης /εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020, επισυνάπτοντας την σχετική επιστολή του Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη

Θέμα: «Αίτημα για αύξηση χρηματοδότησης επενδυτικού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Κυρία Υπουργέ,

Σας καταθέτω επιστολή του Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία ζητά να αυξηθεί η χρηματοδότηση για τη Δράση 3.a.2.2 «Ενίσχυση της ίδρυσης /εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την επιστολή παρά την πανδημία υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου για συμμετοχή στην εν λόγω Δράση αλλά εντάχθηκαν μόνο 116 εγκεκριμένες προτάσεις, ενώ 813 επενδυτικές προτάσεις οι οποίες είχαν πλήρη δικαιολογητικά, αρκετές εκ των οποίων με υψηλότατες βαθμολογίες, έμειναν εκτός λόγω εξάντλησης του υπάρχοντος προϋπολογισμού.  

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.


Ο βουλευτής
Ανδρέας Πουλάς