Αρχική Απόψεις - Σχόλια Γιάννης Μαλτέζος: Κατατέθηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις για την Κλιματική Αλλαγή στην περιφέρεια...

Γιάννης Μαλτέζος: Κατατέθηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις για την Κλιματική Αλλαγή στην περιφέρεια Πελοποννήσου

Πολύ σοβαρή η σημερινή σύσκεψη της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου επάνω στο Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή που κατάρτισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μαζί με την Ακαδημία Αθηνών.

Κατατέθηκαν πολύ σημαντικές προτάσεις και παρατηρήσεις σε ένα σχέδιο 827 σελίδων που μελετά τις συνολικές επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στην περιφέρεια μας και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης τους.

Παρέμβαση έγινε και από τον κ. Μαλτζέζο για την Αργολίδα, κυρίως για τα θέματα της ορθής διαχείρισης του υδάτινου πλούτου του Αναβάλου αλλά και άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος της ερημοποίησης της Ανατολικής Πελοποννήσου.