Αρχική Αγγελίες 3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.
-ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών 1

-ΥΕ Ειδικευμένων εργατών 2

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-67 ετών.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Δευτέρα 17 Μαΐου και τελειώνει την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Ολόκληρη η προκήρυξη