Αρχική Περιφέρεια Πελοποννήσου Συνεδριάζει στις 26 Μαΐου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου – Τα θέματα της...

Συνεδριάζει στις 26 Μαΐου το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου – Τα θέματα της Αργολίδας

Η 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, θα πραγματοποιηθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ, για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για α) την μετατόπιση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων καθώς και β) την Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 60a64f1ce910c255f92af97c στις 20/05/21 15:07 -3- αδειοδότηση συνοδών υποδομών σε δημόσια δασική έκταση και εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση “Άγιος Νικόλαος” ΔΕ Κρανιδίου, Δ Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαντζούνης 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για αντικατάσταση ιχθυοκλωβών μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και αδειοδότηση χερσαίων συνοδών εγκαταστάσεων, στη θέση «Νήσος Πλατειά» Δήμου Ναυπλιέων, ΠΕ Αργολίδας, της εταιρείας ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Σχοινοχωρίτης 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 54634/24-4- 2018 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση τριών (3) όμορων λατομείων εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού 88.783,02 τ.μ. στη θέση «Πλάσα» της κοινότητας Διδύμων, του Δ. Ερμιονίδας, της ΠΕ Αργολίδας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΘΥΑΜΙΣ ΑΤΕ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αποκατάσταση παράκτιων πρανών από διάβρωση» στη θέση “Μετόχι”, στην κοινότητα Αγίου Αιμιλιανού, της ΔΕ Κρανιδίου του Δ Ερμιονίδας της ΠΕ Αργολίδας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλτέζος

Δείτε όλα τα θέματα της συνεδρίασης εδώ