Αρχική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής επενδυτικών προτάσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικούενδιαφέροντος, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 99 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 20.021.221,90€, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 1154 %.Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης, στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίουκαι μικρών βιοτεχνιών καθώςκαι παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠCLLD/LEADER

Αποστολόπουλος Απόστολος