Αρχική Περιφέρεια Πελοποννήσου Νέα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12,65εκ. € θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία από...

Νέα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12,65εκ. € θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία από το πρόγραμμα CLLD/LAEDER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε  

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της προκηρυχθείσας 2ης πρόσκλησης για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Λόγω του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε επιπλέον της  διαθέσιμης  Δημόσιας Δαπάνης το ποσό των 4.652.020,00 ευρώ ως Υπερδέσμευση, προκειμένου να ενταχθούν και να λάβουν συγχρηματοδότηση όλα τα επιλαχόντα έργα.

Κατόπιν αυτών, στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ, εντάσσονται για συγχρηματοδότηση 45 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 12.659.561,66  εκ των οποίων το ποσό των 6.690.058,74 αποτελεί τη Δημόσια Δαπάνη. 

Οι επενδύσεις αφορούν στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, τουρισμού, λιανικού εμπορίου, βιοτεχνιών, παροχής υπηρεσιών και θα υλοποιηθούν εντός της περιοχής παρέμβασης.  

Ειδικότερα οι επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣΑριθμός Επενδυτικών σχεδίωνΠροϋπολογισμός
 (€)
Δημόσια Δαπάνη (€)
Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων19.2.2.21173.547,5086.773,75
19.2.3.1248.162.136,504.081.068,24
Τουριστικές δραστηριότητες19.2.3.372.058.703,591.237.760,14
Λιανικό εμπόριο –  βιοτεχνίες19.2.3.44758.031,08416.917,10
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών19.2.2.52204.132,55132.686,16
19.2.3.571.303.010,44734.853,35
ΣΥΝΟΛΑ4512.659.561,666.690.058,74

Λεβίδι 05-08-2022

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Αποστολόπουλος Απόστολος